Kompletný sprievodca Moodle

ComputerPress vydáva našu knihu Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Dozvedieť sa viac

Preškolili sme viac ako 200 učiteľov

Počas našich školení sme na systém Moodle preškolili už viac ako 200 učiteľov základných a stredných škôl

Dozvedieť sa viac

Sme tu pre Vás

Pomôžeme Vám prevádzkovať a spravovať Moodle

Dozvedieť sa viac

Teacher.sk

Moodle

Prevádzka Moodle

Systém Moodle je open-source balík, takže za jeho používanie nič neplatíte ani nie ste obmedzený počtom pripojených používateľov.

Na prevádzku systému máte niekoľko možností:

 • inštalácia na vlastnom serveri (unix alebo windows),
 • inštalácia na virtuálnom serveri,
 • inštalácia v rámci hostingového balíka služieb poskytovateľa.

V rámci našich služieb Vám ponúkame možnosť konzultácií a samotnej realizácie týchto vybraných situácií.

Inštalácia na vlastnom serveri

Tento spôsob inštalácie je určený pre klientov, ktorí budú e-learning využívať prevažne v rámci lokálnej počítačovej siete. Dôvod pre takúto inštaláciu môže byť napríklad vyžadovaná bezpečnosť e-learningových kurzov a ďalších podporných materiálov, ktoré nemôžu organizáciu opustiť rovnako aj rôzne údaje o účastníkoch vzdelávania.

Tento spôsob neodporúčame pre klientov, ktorí vyžadujú aby bol systém dostupný aj z internetu a nemajú dostatočnú rýchlosť internetového pripojenia "smerom von" - upload.

Pri výbere tohto riešenia treba myslieť na:

 • tvorbu stratégie nasadenia e-learningu,
 • analýzu možností  výberu správneho hardvéru pre server s ohľadom na špecifiká systému Moodle a možnosti prepojenia na iné informačné systémy organizácie,
 • analýzu možností spolupráce systému z oddelením ľudských zdrojov,
 • spôsob pravidelnej aktualizácie systému a riešenie krízových stavov,
 • možnosti správy samotného servera.

Inštalácia na virtuálnom serveri

Riešenie je vhodné pre náročných klientov, ktorí vyžadujú vysokú dostupnosť služieb a nechcú alebo sa nemôžu deliť o systémové prostriedky (diskový priestor, databáza, ...). Chcú mať server len pre seba, a zároveň byť pripojený k internetu veľkou rýchlosťou (10 Gb/s). Riešenie prostrednístvom XEN virtuálneho servera je efektívnejšie a cenovo dostupnejšie ako vlastný server.

Pri výbere tohto riešenia treba myslieť na:

 • finančnú náročnosť tohto riešenia,
 • tvorbu stratégie nasadenia e-learningu,
 • analýzu možností spolupráce systému z oddelením ľudských zdrojov,
 • spôsob pravidelnej aktualizácie systému a riešenie krízových stavov,
 • možnosti správy samotného servera.

Inštalácia v rámci hostingového balíka služieb poskytovateľa

Najdostupnejšie riešenie avšak rizikom je, že hostingové spoločnosti neumožňia vytvoriť hostingový balík spĺňajúci špecifické potreby systému Moodle. Výhodou je vysoká dostupnosť služieb a rýchly prístup k internetu a odpadá starosť o správu a aktualizáciu samotného servera.

Pri výbere tohto riešenia treba myslieť na:

 • finančnú jednoduchosť tohto riešenia,
 • tvorbu stratégie nasadenia e-learningu,
 • analýzu možností spolupráce systému z oddelením ľudských zdrojov,
 • spôsob pravidelnej aktualizácie systému a riešenie krízových stavov,
 • výber správneho poskytovateľa hostingových služieb.

Kontakt

Teacher.sk, s.r.o.
Štefánikova 57
949 01 Nitra

IČO: 44 764 286
DIČ: 202 284 0325
Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24699/N

e-mail: info@teacher.sk