Kompletný sprievodca Moodle

ComputerPress vydáva našu knihu Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Dozvedieť sa viac

Preškolili sme viac ako 200 učiteľov

Počas našich školení sme na systém Moodle preškolili už viac ako 200 učiteľov základných a stredných škôl

Dozvedieť sa viac

Sme tu pre Vás

Pomôžeme Vám prevádzkovať a spravovať Moodle

Dozvedieť sa viac

Teacher.sk

Moodle

Školenie Moodle

Zabezpečujeme školenie nielen používateľov systému Moodle, ale aj tvorcov vzdelávacích kurzov a administrátorov Moodle portálov. Preškolili sme už viac ako 200 učiteľov so základných a stredných škôl.

Školenie tvorcov kurzov v systéme Moodle

Školenie tvorcov kurzov sa zameriava na špecifiká tvorby e-learningových kurzov. Účastníci sa oboznámia so základnými princípmi tvorby elektronických študijných materiálov a správnou štruktúrou e-learningového kurzu. Podrobne budú oboznámení s aktivitami, ktoré možno s úspechom použiť v prostredí stredných škôl alebo firmy.

Obsah školenia možno prispôsobiť podľa dohodnutého časového rozsahu. Odporúča sa realizovať školenie v dvoch etapách, aby mali účastníci priestor pre prípravu materiálov a precvičenie si jednotlivých činností spojených s tvorbou e-learningového kurzu.

Odporúčaná štruktúra školenia tvorcov kurzov:

 • Všeobecné základy tvorby e-learningových kurzov
 • Metodika tvorby vzdelávacích e-materiálov
 • Popis vzdelávacieho systému LMS Moodle
 • Prostredie vzdelávacieho systému (verejná časť, kategórie kurzov, hlavná stránka po prihlásení, hlavná stránka kurzu, navigácia medzi stránkami)
 • Vytvorenie kurzov
 • Vytváranie obsahu kurzu
 • Moduly aktivít
 • Nástroje na správu a riadenie kurzu
 • Manažovanie vzdelávania

 

Školenie administrátorov Moodle

Školenie administrátorov sa zameriava na úlohy priamo v systéme samotnom, ako je napríklad definovanie premenných, tvorba kategórií, východzie nastavenie kurzu, správa používateľov, základy Moodle tém, inštalácia a deinštalácia modulov a blokov, práca so systémovými záznamami (monitoring), vytváranie zostáv z monitorovania (reporting). Školenie nezahŕňa administráciu servera, ako napr. konfigurácia databázy alebo webového servera. Takéto školenie je rozšírením a v prípade požiadavky sa môžu školenia skombinovať.

Odporúčaná štruktúra školenia administrátorov:

 • Analýza požiadaviek vzdelávacieho systému na server. Inštalácia systému.
 • Popis štruktúry systému. Orientácia v administátorskej časti.
 • Nastavenie vzhľadu. Definovanie šablóny, jazykových a regionálnych nastavení, úprava prekladu, úloha titulnej stránky, nastavenie titulnej stránky.
 • Nastavenie kalendára, HTML editora, nastavenie domovskej stránky používateľov.
 • Systém rolí a používateľských účtov. Metódy overovania používateľov. Riziká spojené s používateľskými účtami. Definovanie rolí a oprávnení. Masová práca s používateľskými účtami.
 • Vytváranie kategórií kurzov. Pridávanie rolí do kategórií. Manažovanie kategórií.
 • Vytváranie kurzov a prideľovanie oprávnení ku kurzom. Zálohovanie a obnovenie kurzov zo zálohy. Východzie nastavenia kurzov.
 • Konfigurácia e-mailovej komunikácie, nastavenie ciest k externým knižniciam a súborom, konfigurácia HTTP protokolu, správa sedení, režim údržby.
 • Inštalácia, deinštalácia a konfigurácia modulov, blokov, filtrov.
 • Prehľad záznamov, štatistík, generovanie výstupov.
 • Možnosti aktualizácie.
 • Experimentálne moduly.

Kontakt

Teacher.sk, s.r.o.
Štefánikova 57
949 01 Nitra

IČO: 44 764 286
DIČ: 202 284 0325
Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24699/N

e-mail: info@teacher.sk