NOVÝ projekt

ELEARNING PRE ŠKOLY - overený obsah s množstvom úloh, cvičení a testov

O nás

Teacher.sk je firma pôsobiaca v oblasti poradenstva, návrhu a implementácie e-learningových riešení a analýzy dát so skúsenosťami v oblasti verejného i súkromného sektora. Spolupracujeme na projektoch rozvoja informatiky na všetkých stupňoch škôl a podporujeme zavádzanie moderných foriem výučby formou spolupráce s Občianským združením eTeacher.

Naše služby

Implementujeme komplexné e-learningové riešenia na báze Open Source LMS Moodle

Vyvíjame e-learningové kurzy, mobilné a webové aplikácie pre vzdelávanie

Analyzujeme údaje o štruktúre, obsahu a správaní sa používateľov webových a vzdelávacích aplikácií

Podporujeme aktivity a projekty zamerané na rozvoj informatiky a prírodných vied

hodín realizovaných školení

vyškolených učiteľov základných a stredných škôl

používateľov nami podporovaných systémov

Partneri a spolupráca

Atómová elektráreň Mochovce

Cesys

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Lapis

Studia Academia Slovaca

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku

Právny preklad

SES Tlmače

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Termostav-Mráz, s.r.o.


Vybraní partneri v oblasti stredoškolského vzdelávania

Gymnázium A. Vrábla, Levice

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Naše knihy

Kompletný sprievodca Moodle

Kompletný sprievodca Moodle

Už viac ako 1 330 z vás si kúpilu našu knihu Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů vydanú vo vydavateľstve ComputerPress. Knihu nájdete v každom dobrom kníhkupectve.

NOVINKA - Informatika

NOVINKA - Informatika

Aktuálne vo vydavateľstve Enigma vychádza naša kniha pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ.