Implementácia e-learningu pre školy

Implementácia LMS Moodle

Implementácia LMS Moodle

Možnosť samostatnej domény

Možnosť samostatnej domény

Hosting

Hosting

Administrácia a aktualizácia

Administrácia a aktualizácia

Zálohovanie dát a databáz 1 x denne

Zálohovanie dát a databáz 1 x denne

SSL certifikát

SSL certifikát

Vyhradená kapacita: do 10 GB

Vyhradená kapacita: do 10 GB

Cena od 690,- EUR/ročne (59,- EUR/mesačne)

Cena od 690,- EUR/ročne (59,- EUR/mesačne)