NOVÝ projekt

ELEARNING PRE ŠKOLY - overený obsah s množstvom úloh, cvičení a testov

Obsah oblasti "Informatika"

Pre učiteľov a študentom ponúkame vzdelávacie materiály pokrývajúce témy informaticky zameraných predmetov

V cloude bez ďalších nákladov

V cloude bez ďalších nákladov

Samostatná kategória pre každú školu

Samostatná kategória pre každú školu

Didakticky spracovaný a v praxi overený obsah

Didakticky spracovaný a v praxi overený obsah

Prístup cez mobilné zariadenia

Prístup cez mobilné zariadenia

Odovzdávanie a bodovanie (domácich) úloh a automatizované testovanie

Odovzdávanie a bodovanie (domácich) úloh a automatizované testovanie

E-kurzy: kancelársky balík, hardvér a operačný systém, programovanie

E-kurzy: kancelársky balík, hardvér a operačný systém, programovanie

Vyhradená kapacita: do 2,5 GB na školu

Vyhradená kapacita: do 2,5 GB na školu

Cena od 1,50 EUR na používateľa a rok

Cena od 1,50 EUR na používateľa a rok