E-learning pre firmy a verejný sektor

Spracovanie obsahu do podoby e-learningu (textový obsah, videá, interaktívne aktivity)

Spracovanie obsahu do podoby e-learningu (textový obsah, videá, interaktívne aktivity)

Budovanie bázy znalostí

Budovanie bázy znalostí

Automatizované testovanie vedomostí a zručností

Automatizované testovanie vedomostí a zručností

Výhodné obsahové balíky (od 4,99 EUR na používateľa a rok)

Výhodné obsahové balíky (od 4,99 EUR na používateľa a rok)