Naše služby

Implementujeme komplexné e-learningové riešenia na báze Open Source LMS Moodle

Vyvíjame e-learningové kurzy, mobilné a webové aplikácie pre vzdelávanie

Analyzujeme údaje o štruktúre, obsahu a správaní sa používateľov webových a vzdelávacích aplikácií

Podporujeme aktivity a projekty zamerané na rozvoj informatiky a prírodných vied