Partneri a spolupráca

Atómová elektráreň Mochovce

Cesys

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Lapis

Studia Academia Slovaca

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku

Právny preklad

SES Tlmače

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Termostav-Mráz, s.r.o.


Vybraní partneri v oblasti stredoškolského vzdelávania

Gymnázium A. Vrábla, Levice

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Gymnázium, Golianova 68, Nitra