Publikácia sprevádza čitateľa prostredím operačného systému Windows 7 a staršej verzie MS Office 2007. Svojím obsahom zodpovedá požiadavkám kladeným na pokročilého používateľa kancelárskeho balíka a pokrýva všetky oblasti potrebné k pochopeniu základných princípov fungovania počítačov.

Pozostáva z viacerých voľne na seba nadväzujúcich častí – pokiaľ niečo vysvetlíme v jednej časti, v ďalšej to už len spomenieme. I keď sa v niektorých častiach nevyhneme prostému výkladu (princípy počítačov, antivírusové programy a pod.), všade kde to len trochu ide, poskytujeme informácie prostredníctvom riešenia príkladov. Každá téma začína alebo končí príkladom na jej porozumenie, pričom v texte podrobne opisujeme postup riešenia.

Obsah a postupnosť tém sme oproti predchádzajúcim publikáciám opäť optimalizovali – nové verzie operačného systému i kancelárskeho balíka sa k používateľovi správajú o čosi prívetivejšie a mnohé doposiaľ nepredstaviteľné činnosti je možné vykonať na niekoľko málo kliknutí.

Publikácia je viac ako kedykoľvek predtým učebnicou v pozitívnom slova zmysle. Hoci vyhľadávanie v témach je stále vďaka podrobnému obsahu rýchle a jednoduché, obsahovo sú jednotlivé témy logicky i myšlienkovo prepojené.

Pri vytváraní publikácie sme zvolili formát A4, vďaka ktorému je možné, aby každá strana mohla byť rozdelená na textovú a obrázkovú časť – takto máme k dispozícii obrázky priamo pri texte, ktorý ilustrujú a dopĺňajú.

Celá kniha je orientovaná na ľudí – laikov, čomu je prispôsobený jazyk i tempo textu. Veríme však, že komplexnosťou a v niektorých prípadoch veľmi podrobným objasnením problematiky dokáže uspokojiť i zručných používateľov.


Cena pre školy: 4 EUR

Cena platí pre nekomerčnú činnosť škôl – pre žiakov a učiteľov. Jej podmienkou je odber na adresu školy v počte minimálne 3 ks (pre menej ks alebo odber mimo školy platí štandardná cena). Nevzťahuje na komerčné aktivity škôl: počítačové kurzy, projekty financovane z rôznych fondov a iné zárobkové činnosti. Ďakujeme, že náš postoj akceptujete.


Download