V spolupráci s vydavateľstvom Enigma sme pripravili komplexnú publikáciu pre maturantov a študentov chystajúcich sa na prijímacie pohovory z informatiky.

Informatika je určená záujemcom o súhrnné a ucelené vedomosti z oblasti informatiky. Bola vytvorená v prvom rade pre študentov končiacich strednú školu a pripravujúcich sa na maturitu či na prijímacie skúšky na vysoké školy. Svojím obsahom je však natoľko komplexná, že poskytne dostatok informácií i čitateľom, ktorí už školské lavice opustili, alebo by si prostredníctvom nej chceli doplniť vedomosti v nižších ročníkoch stredných škôl.

Obsah publikácie Informatika na maturity a prijímacie skúšky vznikal bezmála dva roky na základe vzdelávacích štandardov pre informatiku Štátneho pedagogického ústavu, na základe analýzy obsahu webových stránok stredných škôl a na nich zverejnených maturitných otázok z informatiky, na základe požiadaviek vysokých škôl na prijímacie skúšky i na základe skúseností autorov, ktorí absolventov stredných škôl vyučujú na univerzitách.


Publikáciu si možno objednať prostredníctvom emailu alebo v elektronickom obchode vydavateľstva Enigma.


Download