Potrebujete v škole či školiacom stredisku vytvoriť e-learningový kurz? A potom ho spravovať a plne integrovať do výučby? Chcete k tomu využiť veľmi obľúbený systém Moodle s používateľsky prívetivým a intuitívnym prostredím? V tomto sprievodcovi, ktorý je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, získate ucelený pohľad na možnosti Moodle. Kniha vyniká metodikou výkladu: nejde o referenčnú príručku sa strohými popisy nastavení, ale o učenie sa na základe tvorby kompletného e-learningového kurzu, ktorý budete spoločne s autormi vytvárať od začiatku až do konca.

Každá kapitola sa začína prehľadom tém. S jednotlivými témami sa potom zoznámite prostredníctvom praktického príkladu a výklad je tiež doplnený množstvom graficky zvýraznených poznámok, tipov a upozornení. Na koncoch jednotlivých kapitol na vás tiež čakajú otázky k téme a ďalšie príklady, ktoré môžu slúžiť pre vašu inšpiráciu.

Kolektív autorov sa v knihe venuje okrem iného týmto témam:

  • Základná štruktúra kurzu a navigácie
  • Vytvorenie nového kurzu a jeho nastavenia -
  • Tvorba študijného obsahu
  • Diskusia, chaty, ankety, blogy, prieskumy a dotazníky
  • Zber a hodnotenie prác študentov
  • Slovníky, databázy a wiki
  • Vytváranie testových úloh a ich vyhodnocovanie
  • Inštalácia, aktualizácia a údržba Moodle
  • Správa používateľov a rolí
  • Pridávanie a využívanie modulov